Maximale ventilatie met installatie van AERspire

Ga terug naar Bewezen kwaliteit

In de zomermaanden wanneer de zon vol op het dak schijnt loopt de temperatuur van zonnepanelen erg hoog op. Temperaturen tot 70 graden Celcius zijn geen uitzondering. Hoge temperaturen werken echter nadelig op de prestaties van een solar dak. De opbrengsten zijn dan lager. AERspire bedacht daar een oplossing voor.

Daarom is het belangrijk dat er een maximale warmteoverdracht van het paneel naar de omgevingslucht plaatsvindt. Dit is één van de aspecten waar AERspire in de ontwikkeling van de solardaken veel aandacht aan heeft besteed. Het eigen ontwikkelde installatiesysteem is zo vormgegeven dat het een maximale warmteoverdracht van de module naar de lucht in de schacht plaatsvindt. De warmte in de schacht wordt door een optimaal werkende natuurlijke ventilatie in de nok afgevoerd.

 

Related Projects