Woningbouwvereniging

De verscherpte energienormen vragen om ingrijpende aanpassingen aan de huidige woningvoorraad en een andere aanpak bij de realisatie van nieuwbouw woningen. Het vereist het maken van de juiste keuzes door vroegtijdige samenwerking tussen betrokken partijen. U maakt hierin continue een afweging tussen initiële investeringen enerzijds en onderhoudskosten en verwachte levensduur anderzijds. AERspire is hierin een logische keus als energie opwekker. Door de bewezen hoogwaardige kwaliteit is een excellente levensduur gegarandeerd.

 

Bij renovatie- en nieuwbouwprojecten biedt AERspire de ondersteuning om tot de optimale solar dakoplossing te komen. Hierin starten we met het helder krijgen van de eisen en wensen, qua techniek, budget en samenwerking.

 

Na de inventarisatie en advisering, bieden we begeleiding aan de uitvoerende partij. De montage is onder onze eigen regie en hierin houden we rekening met de behoeften van (toekomstige) bewoners. Zo werken we bij het aanbrengen van een AERspire dak per blok van woningen, snel en adequaat. Hiermee wordt de eventuele overlast voor bewoners tot het minimum beperkt.

 

Door de glas-glas technologie garandeert AERspire dat de opbrengst en levensduur optimaal zijn en het weglaten van frames zorgt voor een minimale ophoping van vocht en vervuiling. Hiermee komen de initiële investeringen en meerjarige onderhoudskosten in de juiste balans.

 

Klik hier om onze product datasheets te ontvangen.